A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

中國軍事博物館創作員_中國雕塑學會會員_李泉田簡介

時間: 2016-10-15 熱度:

中國軍事博物館創作員_中國雕塑學會會員_李泉田簡介

1941年7月生,河南洛陽人。中國美術家協會會員,中國雕塑學會會員。曾在軍事博物館雕塑研究室工作?,F為中國軍事博物館創作員。

李泉田相關專題

李泉田最新消息

李泉田圖片

返回頂部
新报跑狗